MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Godziny urzędowania; w tym przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach o:
- świadczenia rodzinne
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawcze 500+
- jednorazowe świadczenie "za życiem")


Poniedziałek - 10.30 – 17.00
Wtorek, środa -  8.30 – 15.00
Czwartek -  8.30 – 15.00
Piątek – nieczynne (dzień wewnętrzny)

Telefon: 22 759 46 92