MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 1380 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pn:

"Przygotowanie, wydawanie i dostarczanie posiłków obiadowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej"

DOKUMENTY DO POBRANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA