MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Zarządzenie nr 6/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie
z dnia 28.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłaszam nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

POBIERZ DOKUMENTY