MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie informuje, że od dnia 2 czerwca 2021r. rozpoczął wydawanie żywności dla mieszkańców Pruszkowa z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy żywnościowej będą na bieżąco informowane o terminach jej odbioru przez pracowników socjalnych MOPS. Pomoc w dostarczeniu paczek z żywnością zaoferowała Straż Miejska z Pruszkowa i termin dowozu został ustalony na 8 – 9 czerwca 2021r.


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - POBIERZ