MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

  Pruszków: Zorganizowanie kolonii - wypoczynku skierowanego na kształcenie umiejętności przydatnych w życiu społecznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Numer ogłoszenia: 136840 - 2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.