MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Powiat Pruszkowski przystąpił do konkursu „Uzdrowić szpitale", w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Zdrowe Szpitale". Celem konkursu jest pozyskanie jak największej liczby opinii i informacji od społeczności lokalnej na temat poziomu świadczenia usług medycznych na danym terenie, w naszym przypadku w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie.

Na podstawie zebranych ankiet organizator konkursu opracuje raport, którego analiza pozwoli na wdrożenie zmian mających istotny wpływ na poprawę jakości świadczeń medycznych.
Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu o wypełnienie ankiety na stronie http://www.zdroweszpitale.pl/ankieta

Wypełniając ankietę możemy mieć realny wpływ na podniesienie poziomu standardów opieki medycznej. Zwycięzcą konkursu zostanie powiat lub miasto na prawach powiatu, który uzyska najwyższy udział procentowy liczby nadesłanych ankiet ze swojego terenu do zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym liczby mieszkańców.
Nagrodą w konkursie jest kompleksowy audyt szpitala zawierający m.in.analizę działalności medycznej, operacyjnej i sytuacji ekonomiczno finansowej lub defibrylator AED wraz z 1 - dniowym szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzonym przez Mistrzów Polski w Ratownictwie Medycznym z 2011 r. Ponadto laureat otrzyma tytuł „Samorząd dbający o szpital 2012". W tym konkursie możemy wygrać wszyscy, dając szanse na wprowadzenie korzystnych zmian, które poprawią poziom bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich pacjentów powiatowej służby zdrowia.