MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

W związku z realizacją Projektu systemowego „Serwis Rodzinny” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie ww. Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o złożenie propozycji oferty cenowej na realizację nw. zamówienia.