MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Pruszków, dn. 29.11.2012

 

  PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
O g ł a s z a
konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

R o d z a j    z a d a n i a
Organizowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej ukierunkowanych w szczególności na wspieraniu abstynencji osób uzależnionych oraz pomocy członkom ich rodzin.