MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne, o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wynikającej
z art. 4 ust 8 ustawy Pzp.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie ul. Helenowska 3a, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:


Świadczenie usług pogrzebowych związanych z pochówkiem podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(opis przedmiotu zamówienia)

DOKUMENTY DO POBRANIA