MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie w marcu 2004 r.  wziął udział w programie "OPS jako Centrum Aktywności Lokalnej", organizowanym przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych - BORIS. 

 Od czerwca 2005 r.  posiadamy certyfikat Ośrodka Aktywności Lokalnej przyznawany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W 2010 r. certyfikat został nam przedłużony do 2015 r.

Głównym celem Centrum Aktywności Lokalnej jest mobilizowanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska lokalnego oraz podejmowanie działań integrujących to środowisko.

W ramach powyższych działań utworzyliśmy Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jasnej 3, na terenie którego działa klub dziecięcy, klub mam, odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci, spotkania grup wsparcia dla dorosłych, wolontariusze udzielają korepetycji dzieciom i młodzieży, mają miejsce zabawy taneczne i gimnastyka dla seniorów, prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, prawne oraz dotyczące przemocy w rodzinie w Punkcie Przeciwdziałania Przemocy i inne.