MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie w marcu 2004 r.  wziął udział w programie "OPS jako Centrum Aktywności Lokalnej", organizowanym przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych - BORIS. 

 Od czerwca 2005 r.  posiadamy certyfikat Ośrodka Aktywności Lokalnej przyznawany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W 2010 r. certyfikat został nam przedłużony do 2015 r.

Głównym celem Centrum Aktywności Lokalnej jest mobilizowanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska lokalnego oraz podejmowanie działań integrujących to środowisko.