MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie to już prawie trzydziestoletnia tradycja – jego początki sięgają 1986r. Wtedy to, pod skrzydłami Zespołu Opieki Zdrowotnej, utworzono DzDPS z siedzibą przy ul. Ks. Józefa 1, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Umiejscowienie i otoczenie Domu miało duży wpływ na jego funkcjonowanie. Placówka została utworzona na terenie budynku, który był wybudowany z myślą o osobach starszych i samotnych. Koszt budowy sfinansował Wojewoda Mazowiecki ze środków Ministerstwa Zdrowia. Na terenie budynku znajduje się 108 mieszkań, o które mogły występować osoby samotne, a w szczególności seniorzy. Poza placówką Dziennego Domu w budynku mieściła się i do tej pory funkcjonuje przychodnia zdrowia oraz biblioteka. Ponadto na terenie Domu działała i do nadal istnieje, choć w zmienionej formie, stołówka, gdzie były wydawane obiady dla mieszkańców i pensjonariuszy Wszystkie te instytucje zlokalizowane w jednym miejscu miały ułatwić osobom starszym dostęp do szerokiego wachlarza świadczeń.

Celem działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej było i jest nadal realizowanie zadań określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienia dziennego pobytu, podstawowych świadczeń opiekuńczych i rekreacyjno–kulturalnych osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne i bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, nie są w stanie same w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Od początku działalności placówki organizowano różne imprezy, obchodzono uroczyście wszystkie święta, zapraszano na uroczystości przedszkolaki i uczniów z występami artystycznymi. Wspólne przebywanie pensjonariuszy, wspieranie się, wspólne zabawy i wykonywanie drobnych prac na rzecz DzDPS zaspokajało potrzebę poczucia wspólnoty i zmniejszało poczucie osamotnienia.

W 1991r. nastąpiła reorganizacja i pod swoje skrzydła Dzienny Dom wziął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

Artykuł z dwutygodnika „Życie i Zdrowie” pt.: „JAK JEDNA RODZINA”, XI-XII 1986 r., nr 331Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ks. Józefa 1, październik 1986 r.