MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Ks. Józefa 1
05-803 Pruszków
tel/fax: 22 728 70 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: mgr Hanna Krukowska

 

{mediabox gallery=1|dir=/images/mops_2015/zdjecia_do_artykulow/dzdps}{/mediabox}

 Celem DzDPS jest wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia dziennej pomocy osobom objętym opieką i zaspokajanie ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym, a także dążenie do poprawy stanu psychofizycznego osób objętych pomocą placówki.

Pomocą objęci są ludzie spełniający warunki ustawy o pomocy społecznej – osoby starsze i samotne.

Zadaniem DzDPS jest zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w nim osób zakwalifikowanych do korzystania z form działalności jednostki – osobom niepełnosprawnym i w wieku emerytalnym, o zmniejszonej  sprawności psychofizycznej, będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej oraz inspirowanie powstawania grup wsparcia i umocnienia więzi społecznych przez działania aktywizujące środowiska.

DzDPS jako ośrodek wsparcia realizuje swoje działania w ramach całodziennego pobytu poprzez:
1.  prowadzenie terapii zajęciowej grupowej dla podtrzymania kondycji psychicznej, manualnej, w tym również warsztaty muzyczne i kulinarne;
2.    świadczenie indywidualnego i grupowego wsparcia pedagoga
3.    zapewnienie gorącego posiłku;
4.    zaspokajanie potrzeb towarzyskich i rekreacyjno–kulturalnych;
5.    udzielanie pomocy w załatwianiu spraw socjalno–bytowych.

 

Placówka dysponuje lokalem o powierzchni około 300m2, a do dyspozycji pensjonariuszy są:
1.    sala terapii zajęciowej;
2.    świetlica (sala telewizyjna);
3.    stołówka , na której również odbywają się imprezy okolicznościowe i potańcówki;
4.    kuchnia;
5.    pomieszczenie z pralką i natryskiem z którego mogą korzystać pensjonariusze;
6.    pokój komputerowy, gdzie pensjonariusze mogą przy wsparciu terapeuty zajęciowego nauczyć się podstaw korzystania z komputera lub skorzystać z Internetu;
7.    szatnia.

Na terenie Domu znajduje się również mała przestrzeń ogródkowa, tzw. „patio”, na którego terenie w okresie wiosenno–letnim odbywają się imprezy grillowe.
Seniorzy mogą również korzystać ze stołu do ping-ponga, który znajduje się na stołówce.

 

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów oraz w celu integracji seniorów z innymi mieszkańcami Pruszkowa, DzDPS organizuje również inne atrakcje dla swoich pensjonariuszy, m.in.: uroczyste Kolacje Wigilijne, Śniadanie Wielkanocne oraz spotkania okazjonalne (np.: Dzień Kobiet, Walentynki), w których biorą udział podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i seniorzy z terenu miasta Pruszkowa.
Raz w miesiącu w godzinach popołudniowo-wieczornych organizowane są wieczorki taneczne , a w miesiącach letnich (w miarę możliwość) pensjonariusze wraz z pracownikami DzDPS wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze.
DzDPS współpracuje również z placówkami oświatowymi na terenie miasta. Pensjonariusze biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie.

Na terenie DzDPS powołany jest Samorząd Pensjonariuszy, który składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Samorząd wybierany jest spośród osób korzystających z DzDPS i do jego zadań należy:
1.   pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających z DzDPS;
2.   współdziałanie w organizowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych pensjonariuszy;
3.   współpracowanie z kierownikiem DzDPS w organizowaniu terapii zajęciowej;
4.  zachęcanie osób korzystających z usług DzDPS do brania udziału, w miarę ich sił i własnej oceny możliwości, w pracach DzDPS;
5.   podtrzymywanie kontaktów towarzyskich powiązanych z odwiedzinami osób chorych w ich domach.

Osoby zainteresowane pobytem kierowane są do DzDPS przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie na podstawie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji poprzedzone jest zapoznaniem się z sytuacją danej osoby, jego rodziny i otoczenia - między innymi przez wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania Klienta.

Pobyt w DzDPS jest odpłatny do wysokości kosztów wyżywienia i jest uzależniony od sytuacji finansowej Klienta.