MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

W skład sekcji wchodzi:

1. Sekcja Administracyjna Działu Pomocy Społecznej - pokoje 7 i 11

zajmuje się:

  • sprawami dotyczącymi żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe
  • kompletowaniem i opracowywaniem dokumentacji oraz wydawaniem decyzji w zakresie świadczeń pomocy społecznej.

2. Komórka do spraw wypłat dodatków mieszkaniowych - pokój 30