MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Małgorzata Deres - Kierownik Sekcji Opieki Środowiskowej

 Sekcja Opieki Środowiskowej - pokój Nr 9

 Pomoc usługowa świadczona jest w miejscu zamieszkania osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, utrzymaniu w czystości najbliższego otoczenia chorego.

 Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala w drodze wywiadu środowiskowego zakres, okres pomocy oraz odpłatność.

 ZAKRES USŁUG (plik do pobrania)

 W związku z ogłoszeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27 sierpnia 2015r. wydanego zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 maja 2004r. - od 1 października 2015r. koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 13,55 zł, a koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 18,48zł.


Numer rachunku bankowego MOPS w Pruszkowie, na który należy wpłacać należności za Usługi opiekuńcze:

04 1240 6380 1111 0010 8638 2752