MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Zapytanie ofertowe - grupa Balinta - szkolenie specjalistyczne w zakresie rozwoju zawodowego pracowników socjalnych

POBIERZ DOKUMENTY

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERTY

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 Zapytanie ofertowe - Szkolenie pracowników socjalnych z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego

POBIERZ DOKUMENTY

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zapytanie ofertowe - cykl warsztatów szkoleniowych podnoszących kompetencje pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

POBIERZ DOKUMENTY

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zapytanie ofertowe - Superwizja w pracy socjalnej - szkolenie specjalistyczne w zakresie rozwoju zawodowego pracowników socjalnych

POBIERZ DOKUMENTY

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERTY

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 Pełnienie funkcji koordynatora projektu

POBIERZ DOKUMENTY DO POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Warsztaty dla pracowników MOPS

POBIERZ DOKUMENTY DO POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Świadczenie pomocy psychologicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Świadczenie pomocy prawnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY