MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

To już miesiąc, jak pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej wspomagają w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności środowiska osób starszych, rodzin wielodzietnych oraz osób potrzebujących takiego wsparcia. Tą formą pomocy będzie docelowo objętych około 150 środowisk.

Żołnierze oraz pracownicy Straży Miejskiej w Pruszkowie są bardzo zaangażowani również w dostarczanie żywności dla osób objętych kwarantanną.

Jest to więc czas, aby podziękować  im wszystkim  za zaangażowanie, życzliwość i uśmiech do drugiego człowieka.